Bestuur

Het bestuur van het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Naam Dhr. J.L. van Groenigen
Telefoon 0252-672203
Email jlvangroenigen@hotmail.com

Secretaris

Naam Dhr. K.S. Rep
Telefoon 023-5714882
Email karel.s.rep@gmail.com

Penningmeester

Naam Dhr. C.A. Roos
Telefoon 023-5637098
Email caroos@quicknet.nl

Algemeen adjunct

Naam Dhr. B van Groenigen
Telefoon 06-55786879
Email b.van.groenigen@quicknet.nl

Bibliothecaris

Naam Dhr. J.D. van der Niet
Telefoon 06-18083360
Email jandirk.vanderniet688@gmail.com

Public Relations

Naam Dhr. J. van der Maarl
Telefoon 023-5643433
Email jaapvandermaarl@hotmail.com

Koormeester

Naam Dhr. G. Klaassen
Telefoon 023-5635116
Email gklaassen@kpnplanet.nl