Bestuur

Het bestuur van het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer bestaat uit de volgende personen:

Waarnemend Voorzitter

      Naam Dhr. L. Hollander
      Telefoon 0252-674157
      Email louis.hollander@ziggo.nl

Secretaris

Naam Dhr. K.S. Rep
Telefoon 06-18463612
Email karel.s.rep@gmail.com

Penningmeester

Naam Dhr. C.A. Roos
Telefoon 023-5637098
Email caroos@quicknet.nl

Algemeen adjunct

Bibliothecaris

Naam Dhr. J.D. van der Niet
Telefoon 06-18083360
Email jandirk.vanderniet688@gmail.com

Public Relations

Naam Dhr. W. Toet
Telefoon 06-13848635
Email toet62.wouter@gmail.com

Koormeester

Naam Dhr. G. Klaassen
Telefoon 023-5635116
Email gklaassen@kpnplanet.nl