Geslaagd optreden in Rijsenhout

Zondag 25 november jl. mochten wij medewerking verlenen aan een ‘effe zingen’ dienst in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout.

In de aanloop naar advent was het thema van de dienst ‘Wachten in stilte’.

We zongen onder andere de liederen ‘In vuur en vlam’, ‘Zoon van Maria’ en ‘Lied voor Jezus’.

Halverwege de dienst droeg liturg Cees Pols een prachtig door gedicht voor gemaakt door Marian van der Veen.

We mogen terugkijken op een ‘warme’ dienst.