Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer zingt in De St. Augustinuskerk Vijfhuizen

Zondagmorgen 10 februari verlenen we onze medewerking aan de viering in de Sint Augustinuskerk in Vijfhuizen. Het thema van deze dienst, waarin Pastor Fons Litjens hoopt voor te gaan, is: ‘Wees niet bang, voortaan zul  je mensen vangen’.

In deze viering hopen we o.a. de liederen ‘Ambroziaanse Lofzang’, Nabij Gods hoogverheven troon’, ‘Breng ons samen’ en het ‘Glorie Halleluja’ te zingen. Wees van harte welkom om deze dienst bij te wonen. De dienst begint om 09.30 uur aan de Kromme Spieringweg 400 in Vijfhuizen.